Polityka prywatności

Trucks4u.com przestrzega prywatności wszystkich użytkowników portalu i zapewnia, że wszystkie podawane dane osobowe są traktowane z najwyższą poufnością.

Podając informacje w celu użytkowania strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę swoich danych. Trucks4u.com może wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody i tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne w celu wypełnienia warunków umowy lub zawarcia porozumienia przed podpisaniem umowy w odpowiedzi na żądanie użytkownika, tak jak wymaga tego realizacja umowy.

Dla celów użytkowania portalu przechowujemy dane użytkowników, tak aby można było informować ich o wszystkich wydarzeniach, ofertach specjalnych i kampaniach.
Dane przechowywane są w formacie mogącym posłużyć do identyfikacji użytkownika tylko przez okres stanowiący absolutnie konieczne minimum potrzebne do celów osiągnięcia wspomnianych wyżej zadań, do których dane te są zbierane i przetwarzane.

W celu świadczenia swoich usług Trucks4u.com wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki zawierające określone informacje zapisane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę.

Pliki cookie służą do identyfikowania użytkownika w czasie kolejnych odwiedzin portalu i pozwalają nam zbierać informacje o sposobie korzystania z naszych usług, co umożliwia nam ulepszanie i modyfikowanie ich w sposób zgodny z potrzebami naszych klientów.

Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby w czasie odwiedzania naszej strony odrzucała ona pliki cookie. Prosimy zapoznać się z plikami pomocy przeglądarki.

Doceniamy zaufanie, jakiem darzą nas nasi klienci i dlatego zawsze będziemy przetwarzać ich dane z zachowaniem najwyższych standardów poufności, zarówno w przypadku rejestracji w jednej z naszych usług jak i w odniesieniu do danych konta użytkownika. Trucks4u.com nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy do tego zmuszeni z przyczyn prawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu na mocy prawa holenderskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres info@trucks4u.com.

Filtruj